Felvételi 2021/2022 - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Változott a felvételi egységcsomag tartalma - 2021.01.06!

Kérjük töltse le az új csomagot innen:

Új egységcsomag letöltése

Aki már feladta a korábbi egységcsomagot, őt telefonon fogjuk felkeresni!

Tisztelt felvételizők, elérhető már a felvételi egységcsomag!

A 2021/2022. tanévben induló 5 1032 18 03 azonosító számú technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felvételi követelményei, valamint az eljárási rend elérhető a FELVÉTELI menüpontban!

Határidő: 2021. február 19.

Rendőrjárőr képzés, egyetemi képzés

Őrségi Nemzeti Park - 2020.06.23.

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

2020. június 23-án az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és iskolánk között kötött együttműködési megállapodás alapján, - tanári gyakorlat keretében - képzési napon vett részt a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Szakmai Alapozó Osztályának 10 fős állománya az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságánál Őriszentpéteren.

Dr. Németh Csaba általános igazgató-helyettes úr fogadott és vezetett bennünket, a nap során mindvégig nagy odaadással. Azt érezhettük, hogy nem kötelességszerűen foglalkoznak velünk, hanem egy szakmai szeretettel és hozzáéléssel átitatott, élvezetes, és mindenki számára új információkat is hordozó ismeretátadásnak vagyunk a részesei! Programunk végén, mindannyian örömmel állapíthattuk meg, hogy maximálisan elértük előzetesen meghatározott képzési céljainkat!

Ez leginkább, a valóban nagyszerű, korszerű felfogású és egyúttal informatív - egy részében interaktív – kiállításnak, valamint a hozzákapcsolt tárlatvezetésnek az érdeme! Amúgy, jóérzésű, ámde kevéssé hozzá értő személyek számára különösen fontos lenne a szakavatott vezetés, hiszen ő tud az összefüggésekre kellően rávilágítani! A jól tematizált bemutatóhely, az őrségi ember életterének megfelelő hármas tagozódásban tárgyalja a feldolgozandó témát. Az ember közvetlen környezetéből, a ház körül élő állatoktól, valamint a sokféle gyümölcsfajta közül kiválasztott, munkatársaik által az Őrségben összegyűjtött mintegy 100 őshonos almafajtától – melyek a maguk valójában a génmegőrzésre hivatott Csörgőalma gyümölcsöskertben mindenki által szabadon megtekinthetőek – indulnak ki. Majd a kissé tágabb emberi környezet különböző életközöségein keresztül, eljutunk az ember által kevésbé háborgatott, ezért védelemre leginkább érdemes élőhelyekig.

Köztük a szigorúan védett tőzegmohás láprétekig, melyek flórájának eszmei értéke - nem tévedés -, több milliárd forintra rúg, ezzel hazánk e tekintetben legjelentősebb területeinek gazdái a természetvédelem helyi képviselői! A kiállítási anyagban lényegében az ÖNP egyes élőhelytípusokra kidolgozott kezelési terveinek „aprópénzre váltását” láthattuk és hallhattuk mindenki számára egyaránt fogyasztható, értelmezhető módon. Ezúton is gratulálunk mindazoknak, akik e nagyszerű munkában bármilyen formában is közreműködtek! Nem pusztán az volt az egyetlen érdeme a kiállításnak, hogy mindannyiunknak nagyon tetszett, hanem rendkívül érzékletesen, mondhatni közérthető módon mutat rá a természetvédelem azon alapvetésére, mely szerint, a „természetben minden mindennel összefügg”! Ennek bizonyságául álljon itt egy konkrét példa. A gomba, lepke fajokon túl nagyon jelentős a térség kétéltű állománya is, sajnálatos módon azonban a legutóbbi időkben bőrbetegség tizedeli az állományt, melynek terjesztésében már azzal is akaratlanul tevőleges részesek lehetnénk, ha mondjuk a szőcei tőzegmohás lápréten lelépünk a természetjárók számára létesített gyalogpallóról… Miután a természetben dinamikus egyensúly van, - csak mi emberek törekszünk, eléggé helytelen módon a statikusra - ha pusztulnak a békák, egyrészt felszaporodnak a legyek, másrészt csökken a gólya populáció! Ennek, a jóérzésű átlagember számára elfogadhatatlanul sajnálatos következményei nyomán szűnt meg, éppen a közelmúltban a gemenci rejtett kamarás feketególyás közvetítés az Interneten… Nem csupán azért kell egyes veszélyeztett fajokat védenünk, mert hiányukban a biológia sokféleség – a biodiverzitás - csökkenne, hanem legfőképpen azért, mert a tápláléklánc szakadna meg, vagy egyes élőhelyek szűnnének meg véglegesen. Ebbe a gondolatmentbe illeszkedett vezetőnk azon felszólalása, melyben a természetszerű erdőkezelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Különösen tekintettel arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be éppen mind közül a legváltozatosabb erdei életközösségekben – ökoszisztémákban - a lábon álló holtfák és a földön fekvő holtananyagok! Előbbiek elsősorban fészkelőhelyként jelentősek, míg utóbbiak, olyan mindenki által ismert és kedvelt védett rovarok élőhelyei, mint amilyen a szarvasbogár vagy a hőscincér, a kisebb és ezért kevéssé ismert lebontó előlényekről nem is beszélve… Mindenütt, de különösen az európai jelentőségű, azaz NATURA2000 besorolású erdőterületeken különösen fontos, hogy erdőgazdálkodóként, területeinkre ne parkokként, hanem erdőként tekintsünk - mutatott rá a szakember. Egy jól működő erdei életközösség legalább 3-4 szinten működik; azaz a talaj-, a cserje-, valamint az alsó- és felső lombkorona szinten. Ezzel szemben a parkok csupán 1-2 szint bemutatására helyezik a hangsúlyt, ráadásul a látogatottság növelése érdekében arra törekedve, hogy egyes területrészeken azonos fázisban legyen a növényvilág. Ha erdeinkkel is ezt tennénk, az azok végletes leromlásához vezetne, ezért a természetvédelmi kezelés éppen ennek megakadályozását célozza. Nem csupán a növény és állatvilág védelmében, hanem a nagyon hosszú idő alatt létrejött és ehhez képest - emberi léptékkel mérve is - szinte pillanatok alatt tönkre tehető talajéra! Nekünk, itt a tengerektől elzárt közép-európai térségben nincsenek tengeri szivacsaink. Ám a földön fekvő száraz holtfa – mintegy szivacsként viselkedve - éppúgy felszívja a vizet, csökkentve a manapság oly gyakori villámárvizek eróziós kártételét, s ami legalább ilyen fontos, szárazabb időszakban magából párologtatja a nedvességet, biztosítva az erdei életközösségek számára nélkülözhetetlen, mindannyiunk által oly ismert és a gombászok által annyira áhított páradús környezetet. Ennek hiányában nem lenne módunk az egyik legjelentősebb erdei haszonvételi forma gyakorlására, amely nem más, mint a gombaszedés! Éppen ez a probléma jelent meg manapság a térségben is, az éves csapadékmennyiség csökkenésével, annak éven belüli eloszlásának drasztikus megváltozásával és mindezektől nem függetlenül, a fák kártevőinek elszaporodásával összefüggésben. Az igen részletes bemutató után az igazgatósági épület megtekintése következett, benne az ÖNP munkáját átfogóan bemutató prezentációval, mely segített közelebb hozni minden részvevőt a gyakorlati természetvédelem őrségi megvalósításához. A széles működési vertikum, a szerteágazó helyszínek, és legfőképpen a rövid idő mentén, nem vállalhattuk be mindegyik személyes terepi bejárását, de az európai bölények, eurázsiai vadlovak, a magyartarka és kárpáti borzderes szarvasmarhák, valamint a muraközi lovak, továbbá a Pityerszer megtekintése, jó rátekintést biztosított mindehhez! Mégis, mindannyiunk számára a látogatók elől amúgy elzárt, közel 100 hektáros bölényrezervátumban tett látogatás – ahogy egyes kollégáim nevezték a bölényszafari -, volt vitathatatlanul a legnagyobb hatással! Kire már maga a hosszú keresés miatti terepjárózás, kire a szabadon tartott bölények csoportjának fenséges látványa benne szilaj erejük kézzel fogható bizonyítékaival. Kire pedig maga az a tény, hogy egy koncepció mentén, tervszerű, aprólékos munkával – az amúgy mozaikos szerkezetű, ezért jobbára apró parcellákból álló Őrségben - sikerült létrehozni egy 90 ha-os egybefüggő területet, ahol a térségen messze túlmutató hatású tapasztalatok szerezhetők az adott faj(ok) természeti környezet átalakító hatásáról! Ezzel messze meghaladták, a 2002-es, az itteni társadalomban kissé vitatott az ember és táj kapcsolatának együttélését védeni – ellenzők szemében konzerválni akaró – elképzelést.

Végezetül, megragadom az alkalmat arra, hogy Dr.Jandrasits László természetvédelmi területfelügyelő és Szabó Imre természetvédelmi őrkerületvezető segítő közreműködését és személyes tapasztalatátadását is külön megköszönjük!

dr. Kovács Gyula Attila r. alezredes SZAOV (környezetvédelmi-ökológus)

Körmend - iskolánk városa

 

Keresés az oldalon

Zászlófelvonás

Suli kisfilm

Fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart.

Bejelentkezés:

+3694 592 650,

26/6221 (BM)

Elérhetőség, megközelítés

Cím: 9900 - Körmend, Alkotmány utca 5-7.

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a térképen

 

Kapcsolat

 

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

 

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

 

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Adatkezelési szabályzat

Akadálymentesítés nyilatkozat

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper