Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

Ismerje meg iskolánkat


Iskolánk a Rendőrség utánpótlását biztosító szakképző intézmény, mely tevékenységét a szakképzésre és a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint végzi. Bővebben

Felvételi a Körmendi Rendvédelmi Technikumba

Felvételi iskolánkba


A technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felvételi követelményei elérhetőek a FELVÉTELI menüpontban!Bővebben

Közérdekű adatok - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Közérdekű adatok


A Rendvédelmi Technikum önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, irányítását a Belügyminiszter látja el. Működésével kapcsolatos dokumentumokat itt érheti el.Bővebben

Kapcsolat, elérhetőség - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Lépjen kapcsolatba velünk!


Körmendi Rendvédelmi Technikum
Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Tel.: +3694 592 650
Fax: +3694 592 685
E-mail: krvt@krvt.police.huBővebben

Felvételi 2022/2023 - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Felvételi egységcsomag:


Felvételi egységcsomag letöltése


A 2022/2023. tanévben induló 5 1032 18 03 azonosító számú technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felvételi követelményei, valamint az eljárási rend elérhető a Felvételi menüpontban!

Jelentkezési határidő: 2022. február 18.

Nyílt nap 2021-22

Ismét nyílt napokat szervezünk az iskolában:

1. nyílt nap: 2021. november 24. 10.00

2. nyílt nap: 2022. január 18. 10.00

Várunk minden érdeklődőt!

Maszk viselése kötelező, belépéskor testhőmérséklet mérésre kerül sor!

Tanári csapatgyakorlat 2020 Rendőr Szakmai Osztály

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A Rendőr Szakmai Osztály 10 fő dolgozója Tóth Tamás r. alezredes, Dr. Rákosi Éva c. r. alezredes, Németh Attila c. r. alezredes, Heizer Hajnalka r. alezredes, Knobné Molnár Eszter r. alezredes, Kern Mónika r. őrnagy, Horváth Norbert r. százados, Papp László c.r. főtörzszászlós, Járfás László r. törzszászlós és Újhelyi László r. törzszászlós 2020. július 13-16. között tanári csapatgyakorlaton vett részt.

A tanári csapatgyakorlat első napjának délelőtti állomása a budapesti székhelyű Irinyi János Laktanya területén lévő Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központja volt.

A Szállító és szállítmánykísérő részleg vezetője, Hajnal Péter őrnagy fogadott bennünket és mutatta be a Központ tevékenységi körét.

Elmondta, hogy rendeltetésük a Magyar Honvédség csapatai, szervezetei teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat-, anyag-, személy- és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. A szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése. A polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételének MH-szintű összehangolása és koordinálása.

Fő feladataik:

  • katonai szervezetek személyi állományának, technikai eszközeinek, anyagainak szállítása, az őrzött szállítmányok kísérésének végrehajtása,
  • a közutakon közlekedő katonai oszlopok, túlsúlyos vagy túlméretes járművek közlekedésének engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése. Közlekedési szakmai képzések tartása.
  • Az alakulatok ellátása közlekedés-szaktechnikai eszközökkel.

Nemzetközi szerepvállalásuk: az elöljáró intézkedése alapján tervezik, szervezik és végrehajtják a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásaiból adódó szállítási és egyéb közlekedési szakfeladatokat. Szaktisztjeikkel részt vesznek a különböző missziók szakbeosztásainak ellátásában.

Ezt követően Szalay Tibor zászlós főtechnikus közreműködésével betekintést nyerhettünk a Központ járműparkjába.

A csapatgyakorlat második napjának délutáni részében lehetőségünk nyílt ellátogatni az egri várhoz is. A vár a magyar nemzettudat része, a hősies helytállás szimbóluma, Eger nagy történelmi múltú vára. Az egri vár kultuszát a hozzá fűződő leghíresebb történelmi esemény, az 1552-es várvédelem alapozta meg, amikor a várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét. A mindenki által ismert csata hátteréről, valamint Dobó István életéről részletes és színes tájékoztatást kaptunk a Hősök Termében a vár történészétől.

Tanári csapatgyakorlatunk második napját a Miskolci Rendvédelmi Technikum megtekintésével kezdtük. A tanintézetben fogadott minket Bagi István r. ezredes Úr, az iskola igazgatója. Ezredes Úr köszöntője és az intézmény szervezeti felépítését ismertető tájékoztató után közösen megnéztük az iskoláról készült rövidfilmet. Ezt követően Stirminszki József r. alezredes a Szakmai Ismereti Szakcsoport Osztályvezetője és Rák László c. r. alezredes az Alapozó Ismereti Szakcsoport Osztályvezetője, valamint a tanintézet nemzetközi kapcsolataiért és a kommunikációért felelős koordinációs főelőadója Juhászné Gazsi Melinda kíséretében megtekintettük az iskolát.

A tanintézet szervezeti felépítése némileg eltér a mi iskolánkétól. Az Alapozó Ismereti Szakcsoportot a következő munkacsoportok alkotják: Idegen nyelv-Társadalom-kommunikációs ismeretek munkacsoport, Informatikai ismeretek munkacsoport, Bűnügyi ismeretek munkacsoport, Jogi és Rendészeti Igazgatási ismeretek munkacsoport, Rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek munkacsoport. A Szakmai Ismereti Szakcsoport az alábbi munkacsoportok együtteséből alkot szerves egységet: Közrendvédelmi munkacsoport, Közlekedési munkacsoport, Határrendészeti munkacsoport, Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport, Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport.

Az iskola bejárása során mindkét osztályvezető bemutatta a saját szakcsoportját, a munkacsoportok a szakkabineteket, és azok technikai eszközeit, a sporttelepet és a tornacsarnokot. Látogatásunk végén - jó szakmai- emberi kapcsolataink, valamint az együttműködésünk fontosságát kiemelve-, vendéglátóinktól közös fotóval köszöntünk el.

A csapatgyakorlat második napjának délutáni részét a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatnál töltöttük, ahol az Őrszolgálat munkatársai Papp Viktor Gábor és Bartha Attila urak fogadtak minket. A Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata működési területe 8847km2. A természetvédelmi őrök száma 34 fő. Lillafüreden a Waldorf Iskolában PowerPoint bemutató keretében kaptunk tájékoztatást a természetvédelmi őrszolgálat munkájáról, a Bükki Nemzeti Park működési területéről, területi tagozódásáról, a természetvédelmi őrök munkáját szabályozó jogi háttérről, a főbb feladatköreikről, a rendszeresített felszerelésükről, egyenruhájukról. A feladatok kétirányúak: elsősorban a természetvédelem, illetve a hatósági tevékenység. (Emellett vannak nem hatósági feladataik: pl: a parlagi sas védelmének koordinálása, a kerecsensólyom védelmi projektben részvétel, elektromos felsővezeték szigetelés ellenőrzése, oktatás-nevelés, élőhelykezelés, madártani felmérések stb). Bartha Attila természetvédelmi őr számtalan fotóval, videóval színesítve mutatott be konkrét természet,- és környezetkárosító szabálysértéseket, bűncselekményeket, amelyekben intézkedett. A jellemző elkövetési magatartás: falopás, élőhely megsemmisítés,- megváltoztatás, orvvadászat, orvhalászat, szemetelés, illegális hulladék lerakás. Komoly küzdelmet folytatnak a quadozókkal, crossmotorosokkal, akik tevékenységükkel megzavarják az élővilág kényes egyensúlyát. Elmondta, hogy határozott és állandó fellépésüknek köszönhetően jelentősen csökkentek bizonyos elkövetési magatartások, mert az elkövetők körében elterjednek ezeknek a fellépéseknek és a következményeiknek a híre, ami visszatartó erővel hat. Mindezek ellenére a természet védelme közös feladatunk.

Harmadik napunk délelőttje a Záhony Határrendészeti Kirendeltségen kezdődött, ahol Csernyi Sándor r. ezredes Úr, a kirendeltség vezetője fogadott bennünket. Az Ezredes Úr tájékoztatást adott a kirendeltség átkelőhelyein (Záhony Közút, Záhony Vasút és Eperjeske Vasút) folyó munkáról, a működési területről és a létszám helyzetről.  Ezután Vass Ferenc r. százados, Határrendészeti Osztályvezető Úr kíséretében megismerkedtünk Záhony Közúti Határátkelőhelyen folyó munkával. Az átkelőhely ki- és belépő oldali forgalmát, az ellenőrzés módszerét és gyakorlati végrehajtását tekintettük meg – mind az autóbusz forgalom, mind a személygépkocsi forgalom tekintetében.

Ezt követően Ádám Zsolt r. őrnagy, a kirendeltség alárendeltségében működő Záhonyi Kapcsolattartási Szolgálati Hely Alosztály vezetője fogadott bennünket. Ismertette, hogy a 2017-től működő a szolgálati hely a szervezeti struktúrában hol is helyezkedik el. Fő feladataik között kiemelte a kölcsönös informálást és a közös munkát a magyar Rendőrség és az ukrán Határőrség között. Bemutatta az ügyeleti helységet és az informatikai eszközöket, valamint a munkájuk során használatos formanyomtatványokat. A szolgálati helyen megismerkedtünk a magyar származású, ukrán állampolgárságú Papp László törzszászlós Úrral is, aki ugyanolyan készséges volt velünk, mint bárki a magyar oldalon fogadó és bennünket tájékoztató kollégáink közül.

A program zárásaként Szeifried László r. törzszászlós – a Frontex helyi koordinátora - bemutatta az átkelőhelyen található Fókuszpont Irodát. Beszélt az itt szolgálatot teljesítő külföldi vendégtisztek munkájának fontosságáról.

A tartalmas, részletes szakmai nap során láthattuk az átkelőhely belépő oldalán Csap és Záhony településeket összekötő Tisza-hidat és az azon várakozó végtelen hosszúságú gépkocsi sort is.

Távozásunkkor, járműveinkből visszapillantva - de nyugodtan mondhatjuk, hogy nap közben többször is-, eszünkbe jutottak Csernyi Sándor r. Ezredes Úr mondatai, miszerint „Európa leghosszabb hídja Záhonyban van – 3 óra, míg átérsz rajta.”

A késő délutáni órákban tanári csapatunk Sárospatak legjelentősebb műemlékét, a magyar nemzeti örökség részét képező Sárospataki várat tekintette meg. E kivételes építmény építészeti szempontból igazán különlegesnek számít, ugyanis a reneszánsz jellemzők mellett barokk és romantikus stílusjegyeket is magán visel, melyet az évszázadok során bekövetkezett átalakításoknak és hozzátoldásoknak köszönhet. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma található az épületben. Többféle kiállítást is berendeztek a falak között: a látogatók megismerhetik a Rákócziak korát, (mi ezt a kiállítást tekintettük meg), a hegyaljai szőlészetet és borászatot, idegenvezetővel bejárhatják a vár centrumát képező Vörös-tornyot. Az udvar ékessége a Lorántffy-loggia az oszlopos-árkádos építészeti gyöngyszem, amely a keleti szárnyat és a tornyot kapcsolja össze.  Igazi különlegességnek számít, a 2014-ben megnyitott ágyúöntő műhely, amit még I. Rákóczi György alapított. Ez a kora újkor egyetlen ilyen emléke Magyarországon, de még európai viszonylatban is ritka. Az épületegyüttes a Rákóczi-szabadságharc alatt a kuruc mozgalmak központjaként funkcionált. Itt tartották az 1708-as országgyűlést is. Építészeti és történelmi szempontból is érdekes a Sub Rosa, vagyis a kerek erkélyszoba, amelyben állítólag a Wesselényi-féle főúri összeesküvés vezetői találkoztak. A helyiség mennyezetét rózsák díszítik, innen kapta a nevét: „Sub Rosa” annyit tesz, „a rózsa alatt”; de egy időben a titkosság szinonimájaként is használták.

Tanári csapatgyakorlatunk befejező napjának délelőtti állomása a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) volt. Itt Laki Ildikó szervezési igazgatóhelyettes köszöntött bennünket, majd bemutatta kollégáit, akik szakterületenként mutatták be nekünk a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezetét, felépítését, feladatát.

Az első előadást Tóth András Gábor a Közösségi Közlekedési Szolgálat szolgálatvezetője tartotta. Röviden ismertette az igazgatóság történetét, a FÖRI szervezeti felépítését, tevékenységi körét, a különböző szolgálatokat és az együttműködő szerveket. Elmondta, hogy jelenleg 448 fő dolgozik az igazgatóságon.

Ezt követően Nagy Péter a Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ (FÜIK) szolgálatvezetője tartott előadást, aki kiemelte, hogy ez egy önálló csoport és szervezetileg az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. A napi szolgálatellátás 12 órás váltásban (nappal-éjszaka) történik. Az állomány jelenleg 21 fős és Irányító ügyeletes valamint Központi ügyeletesekből tevődik össze. Bemutatta a FÜIK feladatait, majd részletes tájékoztatást kaptunk az Irányító ügyeletesek feladatairól is. Ezt követően pedig betekintést nyerhettünk az a Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ ügyeleti helységébe.

Végül Diós Dávid a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Hatósági Osztály osztályvezetőjének előadását hallgattuk meg. Elmondta, hogy az osztály funkcióját tekintve ügyviteli és hatósági feladatrendszerre osztható, mely feladatokról részletes tájékoztatást kaptunk. Kiemelte, hogy az osztály állománya 19 főből áll és éves szinten magas ügyszámmal dolgoznak.

Az előadásokat követően megköszöntük, hogy fogadtak bennünket és a programot egy közös fotóval zártuk.

A csapatgyakorlat utolsó állomásaként csütörtök délután Budapesten a Nemzeti Adó - és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságára látogattunk el. A helyszínen Tóth Tibor pü. alezredes a Bevetési Felügyeleti Főosztály vezetője köszöntött bennünket és tájékoztatást adott a NAV  struktúrájáról, működéséről, jogállásáról, a létszámadatokról,a gépjármű parkról, technikai eszközökkel (pl. éjjellátók, hőkamera, kutatóeszközök ,mintavevő eszközök, alkohol vizsgálók, mobil labor stb.) való ellátottságról. Ezt követően Szatmári István pü. alezredes Bevetési Főosztály vezetője részletesen ismertette a NAV rendészeti tevékenységét és feladatrendszerét, amelyek közé tartozik a szabálysértések felderítése és elbírálása, a személyi védelmek teljesítése, az anyagi javak és az előállított, őrizetbe vett, valamint letartóztatott személyek őrzése és kísérése, a mélységi ellenőrzési feladatok megvalósítása, valamint a határátkelőhelyek üzemeltetése. A rendvédelmi jellegű feladataikkal kapcsolatban elmondta, hogy ezek nagy része a vám-és jövedéki szabályok előírásainak betartására irányul.

Az Igazgatóságon az előadásokat követően megtekintettük az osztály ügyeletét, ahol bemutatták az informatikai rendszerüket és az ügyelet feladatát, majd tájékoztatást, illetve bemutatót tartottak a rendszeresített fegyverekből és gépjárműparkból. 

Ezen a napon véget ért a tanári csapatgyakorlatunk. Látogatásunk során értékes, érdekes információkkal gazdagodtunk, s megfáradva, de annál több szakmai élménnyel tértünk haza.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki vendéglátóinknak, hogy hozzájárultak a színvonalas és tartalmas szakmai programok lebonyolításához.

Tóth Tamás r. alezredes RSZO osztályvezető

Körmend - iskolánk városa

 

Keresés az oldalon

Zászlófelvonás

Suli kisfilm

Fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart.

Bejelentkezés:

+3694 592 650,

26/6221 (BM)

Elérhetőség, megközelítés

Cím: 9900 - Körmend, Alkotmány utca 5-7.

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a térképen

 

Kapcsolat

 

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

 

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

 

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Adatkezelési szabályzat

Akadálymentesítés nyilatkozat

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper