Fájó szívvel búcsúzunk betegség miatt nagyon fiatalon eltávozott kolléganőnktől!

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

Ismerje meg iskolánkat

Iskolánk a Rendőrség utánpótlását biztosító szakképző intézmény, mely tevékenységét a szakképzésre és a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint végzi. Bővebben

Felvételi a Körmendi Rendvédelmi Technikumba

Felvételi iskolánkba

A technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felvételi követelményei elérhetőek a FELVÉTELI menüpontban: Bővebben

Közérdekű adatok - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Közérdekű adatok

A Rendvédelmi Technikum önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, irányítását a Belügyminiszter látja el. Működésével kapcsolatos dokumentumokat itt érheti el: Közérdekű adatok

Kapcsolat, elérhetőség - Körmendi Rendvédelmi Technikum

Lépjen kapcsolatba velünk!

Körmendi Rendvédelmi Technikum
Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Tel.: +3694 592 650
Fax: +3694 592 685
E-mail: krvt@krvt.police.hu Bővebben

Felvételi 2023/2024 - Körmendi Rendvédelmi Technikum

 

Tisztelt jelentkezők!

Áprilisban került sor a felvételikre, május 24. pedig a pótnap.

ERFESZ képzés

Egyes rendészeti feladatot ellátók képzése

Részletek ITT

 

Rendőrszakmai Osztály tanulmány útja - 2017 június

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Rendőrszakmai Osztály tanulmány útja - 2017 júniusA Rendőr Szakmai Osztály 10 fő dolgozója 2017. június 26-29. között tanári csapatgyakorlaton vett részt.

Az első nap szakmai programja a GYMS MRFK Tevékenységirányítási Központ Hegyeshalomban lévő Kapcsolattartási Szolgálati Helyének (KSZH) megtekintésével kezdődött. 
A KSZH működéséről, kialakításáról az eddigi gyakorlati tapasztalatokról Kund Dávid c. r. őrnagy főügyeletes adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a Magyarországgal határos 7 államban 10 KSZH működik (Hegyeshalom, Rajka, Hosszúfalu, Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Ártánd, Kiszombor, Mohács, Röszke Záhony), Európában pedig kb. 60 KSZH található. Felvázolta a feladatrendszert, kiemelte az információcserék fontosságát a SIS találatok esetén. A szolgálati helyen természetesen találkoztunk osztrák kollégákkal is, akiktől bátran kérdezhettünk a szolgálat ellátással kapcsolatosan is. A látogatás végén többünk előtt egy számunkra ismeretlen terület világosodott meg, mert erre ez idáig nem volt rálátásunk. A kora délutáni órákban utunkat az M1-es autópályán folytattuk Esztergomig. A város ékességét és jelképét, a Szent István téren álló Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert főszékesegyházat tekintettük meg, mely külső méreteit tekintve hazánk legnagyobb egyházi épülete. Az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter magas. 
Mérete és díszítettsége miatt is lenyűgöző látványban volt részünk. Megismerkedtünk az épület változatos történetével, megtekintettük az altemplomi kincstár kiállítást, a csodálatos orgonát és természetesen felmásztunk a kupola kilátóba, ahonnan gyönyörű rálátásunk volt a városra. A hűvös épületből csak nehezen akartunk tovább indulni a szállásunkra, az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba. 

A szakmai gyakorlat második napját a Budapesten a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendészeti Szervek Kiképző Központ megtekintésével kezdtük. A Központban fogadott minket Vincze P. Márton igazgató, és Mácsár Gábor r. alezredes létesítményvezető. Igazgató Úr rövid tájékoztatást tartott és elmondta, hogy az RSZKK nem csupán a Rendőrség, hanem a többi rendészeti szerv személyi állománya részére is hajt végre szakmai felkészítést szolgáló speciális kiképzési feladatokat. Ilyenek a különféle lőkiképzések, gépjárművezetők speciális felkészítését szolgáló tanfolyamok, tréningek, melyek nagyrészt a Nagytétényi lőtér és vezetéstechnikai tanpályán kerülnek megszervezésre. Nemzetközi rendőri missziókra történő felkészítéssel összefüggő kiképzési feladatokat is ellátnak. A Központ hajtja végre az állomány pszichikai és fizikai alkalmasságával összefüggő felméréseket, vizsgálatokat. Feladatkörébe tartozik a Rendőrség hazai és nemzetközi sportversenyeinek valamint lőversenyeinek lebonyolítása is. Nem utolsó sorban a Központ a budapesti állomány szabadidős és sport tevékenységéhez szükséges feltételeket is biztosítja, úgymint az úszómedencék, tornaterem, konditerem, teniszpálya. Igazgató Úr külön kiemelte a Police Medic képzést, amely egyedülálló a világon. A tanfolyamon résztvevő rendőrök olyan ismereteket szereznek, amelyekkel a szolgálatteljesítés során legnagyobb valószínűséggel előforduló, az életet közvetlenül veszélyeztető egészségügyi állapotot tudják kezelni.
Ezt követően Géri András r. százados, lőkiképző vezetésével megtekintettük a Központ létesítményeit valamint a fedett lőteret, ahol egy rögtönzött fegyverbemutatót tartott a rendőrségnél rendszeresített fegyverekből, kiegészítve egy-két különleges és régebbi fegyvertípussal.
A délután folyamán látogatást tettünk a Zuglói Önkormányzati Rendészetnél, ahol Kaposi István igazgatói referens fogadott bennünket.
Rövid tájékoztatást adott a XIV. kerületben működő polgárőrségről, annak megalakulásáról, működéséről, felszereléséről, feladatáról és a létszámhelyzetéről. A szolgálatokról és azok szervezéséről is részletesen beszámolt. Hangsúlyozta, hogy a szolgálatok ellátása önkéntes alapon történik. Megemlítette a rendőrséggel történő közös szolgálatok fontosságát és sikerességét, valamint kiemelte, hogy a polgárőrök a szolgálataik jelentős részét társszervekkel közösen látják el. 
Ezt követően Dr. Füle Ferenc a Zuglói Önkormányzati Rendészet jogtanácsosa tartott egy rövid tájékoztatót a működésükről, felszerelésükről, feladataikról. Az utóbbiak közül kiemelte, hogy a Rendészet legfőbb célja a közterületek rendjének biztosítása, a köztisztasági szabályok megsértésének felszámolása, a közlekedési és parkolási szabálysértések megakadályozása, a közterületeken történő állattartás szabályainak betartatása valamint kiemelt feladat a zöld területek védelme.
A két előadást követően az osztály állománya megtekintette a Zuglói Önkormányzati Rendészet gépjárműparkját, ahol a szolgálatos állomány röviden ismertette a kerékbilincs felhelyezésével és eltávolításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, valamint az ezt lehetővé tevő jogszabályi hátteret.
Az előadások végeztével megköszöntük a szívélyes fogadtatást és a színvonalas előadást, majd visszaindultunk a szálláshelyre.

Tanári csapatgyakorlatunk szerda délelőttjén a gróf Széchenyi Ferenc által alapított Nemzeti Múzeumban tettünk látogatást. A múzeum jelentős szerepet játszott az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc történetében. 1848. március 15-én a homlokzat előtti tér a forradalom egyik fontos színhelye volt, ahol a hagyománnyal ellentétben Petőfi Sándor nem szavalta el a Nemzeti Dalt (de beszédet mondott). A múzeum páratlan kincse a koronázási palást. Monumentális anyag tárult elénk a Magyarország története I-II. címet viselő állandó kiállítás keretében. A középkori magyar történelem illetve az újkori és modern kori történelmünk jeles személyiségeit és történelemformáló eseményeit követhettük nyomon.
A délutáni órákban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot tekintettük meg, mely Budapest egyik legfrekventáltabb helyén, a külföldi és hazai turisták által sűrűn látogatott Budai Vár északnyugati sarkán található.
A múzeum a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem tárgyi emlékeit mutatja be állandó és időszakos kiállításokon keresztül. Az épület díszudvarán kegyeleti- és szoborpark található.
A következő kiállításokat tekintettük meg:
-"Jelszavaink valának: haza és haladás" (Magyarország hadtörténete 1815-1866 között)
-"Ferenc József zászlai alatt" (Magyarország hadtörténete 1868-1914 között)
-"Magyarország a Nagy Háborúban 1914-1918"
-"Piavétól a Donig-Dontól a Dunáig" (Magyarország katonai története 1918-1948)
-"Elhurcolva ? távol a hazától"
-"és legördült a vasfüggöny" Magyarország katonai története 1948-1968
A kiállítások megtekintése új ismerettel gazdagított bennünket, a látottak jelentősen kiegészítették, felfrissítették eddigi történelmi ismereteinket. 

Negyedik napunk a Nemzeti Szakértői Kutató Központban kezdődött. Bepillantást nyertünk a Fizikai-kémiai Intézet, a Daktilosztkópiai Szakértői Intézet, a Tűzvizsgáló Laboratórium, a Véralkohol Laboratórium és a Kriminalisztikai Intézet munkájába. Tájékoztatást kaptunk az igazságügyi fegyverszakértők, írásszakértők és nyomszakértők tevékenységéről. Megismertük az egyes bűnjelek vizsgálatának folyamatát.
Bemutatták többek között a Quanta 650 típusú elektromikroszkópot, mellyel a legapróbb mikronyom maradványokat vizsgálják.  Megismertették az egyes daktiloszkópiai nyomtöredékek és az ujj- illetve tenyérnyomatok összehasonlítását, vizsgálatát, valamint az AFIS rendszer működését.
A szakmai gyakorlat utolsó mozzanataként látogatást tettünk az Árpád-híd budai hídfőjénél található Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Diriczi Miklós tűzoltó ezredes úr az intézmény oktatási igazgatóhelyettese fogadott bennünket. Először bemutatásra került a zárt tűzoltó gyakorló konténer. A konténerben különböző tűzoltó helyszínek szimulálása történik felügyelet mellett, melyet a tanulóknak kell eloltani teljes védőfelszerelésben. Ezek után az igazgatói tárgyalóban Dr. Papp Antal tűzoltó ezredes úr, az intézmény vezetője és az oktatási igazgatóhelyettes úr tartott előadást a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezeti felépítéséről, működéséről, telephelyeiről, a tűzoltó szakképzés struktúrájáról, a képzési modulok tartalmáról, az oktatói állomány szakképzettségéről, valamint a vizsgáztatások rendjéről.
Ezt követően gyakorlati bemutató következett. A légzőkészülék és pszichikai gyakorló pálya bemutatása elgondolkodtatta és meghökkentette tanári állományukat. Ezen a pályán totál sötétben, teljes tűzoltó felszerelésben, füst és nagyon erős hanghatások mellett végigmenni embert próbáló feladat. Minden tisztelet a tűzoltóinknak! Utolsó mozzanatként az alakuló téren működés közben mutatták meg nekünk a gépjárműfecskendő és a létrás gépjármű igazi arcát. Élmény volt! Külön köszönettel tartozunk Barkóczi József tűzoltó százados kollégánknak, aki nem egyszer fordult már meg összekötő tisztként a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban.

A délutáni órákban, megfáradva, de tele új élményekkel, szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal, elindultunk haza. A szakmai úton résztvevő kollégák véleménye egyöntetűen az volt, hogy az új ismereteket a jövőben kamatoztatni tudják az oktatás során.

Tóth Tamás r. alezredes
osztályvezető
{joomplucat:8 limit=100|columns=3}

Keresés az oldalon

Legyél Te is Rendőr!

Fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart.

Bejelentkezés:

+3694 592 650,

26/6221 (BM)

Körmend - iskolánk városa

 

Elérhetőség, megközelítés

Cím: 9900 - Körmend, Alkotmány utca 5-7.

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a térképen

 

Kapcsolat

 

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

 

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

 

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Adatkezelési szabályzat

Akadálymentesítés nyilatkozat

Save
Cookies user prefences
A legjobb élmény érdekében sütiket használunk. Ha elutasítja ezeket, a weboldal esetenként nem működik az elvárt módon.
Mindent elfogad
Mindent elutasít
Bővebben
Analytics
Ezek az eszközök méréseket végeznek az oldalon, melyekből következtetéseket vonhatunk le.
Google Analytics
Elfogadom
Elutasítás
Marketing
A marketing sütik segítenek megérteni a látogatók akaratát.
Quantcast
Elfogadom
Elutasítás
Google
Google
Elfogadom
Elutasítás