Körmendi Rendvédelmi Technikum

Keresés az oldalon

Minőségbiztosítás

2022. szeptember 01-től él a minőségirányítási rendszerünk, a MICS tagjai:

Ferenczi Attila r. alezredes (csoportvezető, tanulmányi szerv)

Kern Mónika r. őrnagy (szakmai oktatás)

Hegedüs Péter r. alezredes (informatika)

Orgován Ferenc r. alezredes (gazdaság)

Az iskola 2022 évben készített új Minőségirányítási Rendszerének kézikönyve innen tölthető le.

Kivonat a Minőségirányítási Rendszer kézikönyvből:

"Az intézmény bemutatása

A Körmendi Rendészeti Szakközépiskolát a belügyminiszter az 1999. július 26. napján kelt 112-671/5/99. számú okirattal alapította – az 1993. július 26-án létrejött – Szent László Határrendészképző Szakközépiskola jogutódjaként. Az iskola jogelődje a Határőrség Országos Parancsnokságának szerveként 1990 szeptemberében kezdte meg a határőr szervek hivatásos tiszthelyettesi állományának képzését.

Az iskola életében nagy fejlődést jelentett, hogy a közoktatási és művelődési miniszter az 1993/94-es tanévtől a tanintézetet szakközépiskolává minősítette, ezzel egyidejűleg a képzés időtartama 2 évre módosult, a tanulói állomány pedig középfokú rendőri végzettséget kapott.

A rendészeti szakmákat az Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) is elismerték. 1999-ben a Határőrség Országos Parancsnokságától a Belügyminisztériumhoz való átkerülés
eredményeképpen az intézmény a pénzügyi- és szakmai irányítás tekintetében az iskolafenntartó közvetlen irányítása alá került. Ennek megfelelően ekkor módosult iskolánk megnevezése, mely az alapító okirat alapján Körmendi Rendészeti Szakgimnázium lett.
2020.július 01-jétől az új szakképzési törvény alapján a szakgimnáziumunk technikumként működik tovább, az iskola neve innentől Körmendi Rendvédelmi Technikum.

Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szervezeti kultúra fejlesztésére, a partnerek igényeinek megfelelő működés biztosítására, a képzés gyakorlatorientáltságának folyamatos növelésére, fejlesztésére. 2001-ben sikeresen pályáztunk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére, mely modell a partner központúságot helyezi előtérbe. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter Oklevéllel ismerte el."

Kapcsolat

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Akadálymentes nyilatkozat

Weboldal adatkezelési szabályzat

új szerver