Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése pályázat - 2023

A KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10,68 MILLIÓ FORINT

  • A kedvezményezett neve: Körmendi Rendvédelmi Technikum
  • A projekt címe: A Körmendi Rendvédelmi Technikum energetikai fejlesztéseinek előkészítése
  • A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.15-21-2023-00050
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • A projekt fizikai befejezésének a dátuma: 2023.11.22.

A Körmendi Rendvédelmi Technikum a KEHOP-5.2.15-21-2023-00050 azonosítószámú „A Körmendi Rendvédelmi Technikum energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című pályázatával 10,68 millió Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

A KEHOP-5.2.15-21 kódszámú „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” megnevezésű felhívásra beadott pályázat keretében elnyert 10,68 millió Ft összegű támogatásnak köszönhetően a Körmendi Rendvédelmi Technikum tornacsarnokának energetikai fejlesztésének az előkészítése valósult meg.

A projekt keretében elkészítésre kerültek:

  • a meglévő állapotra vonatkozó hitelesített energetikai tanúsítványok;
  • a kiviteli tervdokumentáció;
  • árazott és árazatlan tervezői tételes költségvetés;
  • a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások.

Az elkészült tervdokumentációban betervezésre került a régi, elavult, gyenge légzárású nyílászárók cseréje, hőszigetelés (homlokzati falak, padlásfödém), meglévő Thermo-Fég gázkazánok elbontása, új kondenzációs gázkazánok beépítése, hőleadó oldalon a radiátorok cseréje, illetve termosztatikus szabályozószelepek felszerelése.

A projekt eredményeként a Körmendi Rendvédelmi Technikum rendelkezni fog olyan, a hazai és EU stratégiákkal összhangban lévő, az épület energetikai fejlesztésére, korszerűsítésre vonatkozó tervekkel, energetikai számításokkal, amelyek birtokában később lehetőség nyílik az energetikai megtakarítást eredményező kivitelezés megvalósítására.