Körmendi Rendvédelmi Technikum

Körmendi Rendvédelmi Technikum

Egyes rendészeti feladatokat ellátók képzése

Alap- és kiegészítő képzést az iskolában, és külső helyszínen is végzünk.

Aktuális képzések részletei...

Közérdekű adatok

Jogszabályok alapján nyilvánosságra hozott dokumentumok, adatok.

Közzétételek...

Lépjen kapcsolatba velünk!

Körmendi Rendvédelmi Technikum
Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Tel.: +36 94 592 650
E-mail: krvt@krvt.police.hu

Kedves felvételizők!

Jelentkezési határidő a 2024-25-ös tanévre:

2024. február 19.

Tanulmányokat bűnügyi szakmairányon is lehet folytatni a közrendvédelmi, a közlekedési és határrendészeti szakmairányok mellett! 

Látogassanak el a Felvételi menüpontra, töltsék le az egységcsomagot, és kitöltve küldjék el nekünk 2024. február 19-ig!

Facebook - KRVT

Facebook Körmendi Rendvédelmi Technikum

Facebook - Legyél te is rendőr!

Facebook Legyél te is rendőr

Keresés az oldalon

Határvadász képzés I. ütem - 2017 január

2017. január 17-én a Szakközépiskola határvadász képzésének I. ütemében, Őr- járőrtárs rész-szakképesítésre felkészítő képzésen részt vevő 20 fős tanulócsoportja modulzáró vizsga keretében adott számot az eddig tanult ismeretanyagból.
A vizsga kettő részből állt. Gyakorlati vizsgarész keretében a vizsgázók a hivatásuk majdani ellátásához elengedhetetlenül szükséges önvédelmi ismeretekből, elméleti vizsgarészen írásbeli feladatlap megoldásával az eddig elsajátított tananyagból adtak számot. A bizottság egybehangzó véleménye alapján a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok modul tananyagát kiemelkedően jó szinten sajátította el a csoport. Vizsgaeredményükkel megerősítették az őket tanító pedagógusokban róluk kialakult képet.

Közérdekű adatok

Az intézmény irányítását a belügyminiszter látja el azzal, hogy egyes költségvetési jogosítványokat az államháztartási működés rendjére vonatkozó szabályok szerint az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középirányító szerv gyakorol. A fenntartó a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) Az intézmény a jogszabályban meghatározott közfeladatait a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint végzi.

 

Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről, igénylőlap a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemhez

Középtávú felújítási terv

kozeptavu-felujitasi-terv-2022.pdf

Közbeszerzés

Közbeszerzési terv - 2023

Közbeszerzési terv - 2022

Esélyegyenlőségi terv

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2023. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra

Közzétételi listák:

- szakképzési intézményi különös közzétételi lista (frissítve: 2023. október)

- Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2018.

- általános közzétételi lista (frissítve: 2020.12.01)

Dokumentumok:

KRVT Közbeszerzési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 2021

Házirend - 2021

Szakmai Program 2020 (folyamatosan alkalmazott)

Másolatkészítési szabályzat

Elektronikus aláírási szabályzat

ellatasi-fenntartasi-osztaly-ellenorzesi-nyomvonal-2021.pdf

ellatasi-fenntartasi-osztaly-folyamat-nyilvantartas-2021.pdf

ellatasi-fenntartasi-osztaly-kockazat-nyilvantartas-2021.pdf

info-alosztaly-ellenorzesi-nyomvonal-2021.pdf

info-alosztaly-folyamat-nyilvantartas-2021.pdf

info-alosztaly-kockazat-nyilvantartas-2021.xlsx

kozgazdasagi-osztaly-ellenorzesi-nyomvonal-2021.xlsx

kozgazdasagi-osztaly-folyamat-nyilvantartas-2021.xlsx

kozgazdasagi-osztaly-kockazat-nyilvantartas-2021.xlsx

technikai-osztaly-ellenorzesi-nyomvonal-2021.pdf

technikai-osztaly-folyamat-nyilvantartas-2021.pdf

technikai-osztaly-kockazat-nyilvantartas-2021.pdf

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Technikum oktatási okiratainak megtekintésére - a fentieken túl - az oktatas.hu portálon van lehetőség, valamint itt elérhető:

Alapító okirat 2020.08.14.

Költségvetés:

2023

2023-elemi-koltsegvetes.pdf

2022

2022-elemi-koltsegvetes.pdf

2022-foglalkoztatottak.pdf

2022-I-negyedev-merleg.pdf

2022-II-negyedev-merleg.pdf

2022-III-negyedev-merleg.pdf

2022-IV-negyedev-merleg.pdf

2021

2021. évi elemi költségvetés

2021. I. negyedévi mérlegjelentés

2021-II-negyedev-merleg.pdf

2021-III-negyedev-merleg.pdf

2021-IV-negyedev-merleg.pdf

Közbeszerzési terv 2021

2021-eves-koltsegvetes-beszamolo.pdf

2021-evi-merlegjelentes.pdf

2021-foglalkoztatottak.pdf

2020

2020. évi éves költségvetési beszámoló

2020. évi éves mérlegjelentés

2020. III. negyedévi mérlegjelentés

2020. IV. negyedévi mérlegjelentés

Foglalkoztatottak 2020

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2020. I. negyedévi mérlegjelentés

2020. II. negyedévi mérlegjelentés

Szerződések 2020

2019

2019. évi éves költségvetési beszámoló

2019. évi éves mérlegjelentés

Foglalkoztatottak 2019

2019. I. negyedévi mérlegjelentés

2019. II. negyedévi mérlegjelentés

2019. III. negyedévi mérlegjelentés

2019. IV. negyedévi mérlegjelentés

Elemi költségvetés II. ütem 2019

Elemi költségvetés 2019

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2019. év I. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2019. év II. negyedév

2018

2018. évi költségvetési beszámoló

2018. IV. negyedévi mérlegjelentés

2018. ÉVI KÖZBESZEREZÉSI TERV

2018. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK

Elemi költségvetés 2018

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2018. év I. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2018. év II. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2018. év III. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2018. év IV. negyedév

2017

2017. évi költségvetési beszámoló

2017. IV. negyedévi mérlegjelentés

Elemi költségvetés 2017

2017. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2017. év II. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2017. év III. negyedév

Szakgimnázium gazdálkodási adatok 2017. év IV. negyedév

2016

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN - 2016

 

Szabályzók:

Adatkezelési Szabályzat letöltése

Fegyelmi szabályzat

 

Nyílt közbeszerzési eljárás "Kollégium épület kazánház tervezése és kialakítása" dokumentációi

Bontási jegyzőkönyv

Dokumentáció második kör

Végleges dokumentum

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Vállalkozói szerződés

A Technikum bemutatása

Azon történelmi szükségszerűség felismerésének egyik eredményeként, mely szerint Európában a rendészeti feladatokat egyértelműen hivatásos (és polgári) állományból álló szervezettel lehet biztosítani, alapította meg 1990-ben a belügyminiszter Körmend városában, egy volt kiképző szervezet bázisán szervi és jogelőd nélküliként a hivatásos határőrök képzése céljából tanintézetünk.
Belügyminiszteri döntésként 2004. szeptemberétől megindult a tanintézetben az eleddigi hagyományos határőrképzés mellett a rendőrképzés is. E tanintézet a Dunántúlon az egyetlen rendvédelmi technikum.

A technikum (és jogelődei) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott tanintézet. Nappali és távoktatásos szakképzést, valamint továbbképzést folytat a felnőttoktatásra vonatkozó külön jogszabályok szerint.

A technikum tevékenysége:

Érettségire épülő iskolarendszerű, nappali szakképzés azon fiatalok részére, akik vállalják a rendészeti szerveknél a hivatásos szolgálatot.
Periodikus továbbképzés a rendészeti szervek tiszthelyettesi állománya részére.
A rendészeti szervek megrendelése szerint szakmai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, vezetése.
Egyéb külső szervek részére "oktatási szolgáltatás".

A Határőrség 1957 óta nem rendelkezett önálló tanintézettel, a hivatásos állományt a Rendőrség és a Honvédség iskoláiban képeztette.
A rendszerváltással együtt járó átalakulások szükségessé tették a határok őrizetében a sorkatonák hivatásos állománnyal történő felváltását. Ennek képzésére alapította a belügyminiszter 1990. márciusában elsőként a jelenlegi iskola jogelődjét, a Határőr Kiképző és Továbbképző Intézetet.

A miniszter az új tanintézettel szembeni elvárásként fogalmazta meg, hogy a tanulókat részesítse magas színvonalú szakmai képzésben, nyújtson biztos jogi megalapozást a szakmai munka végzéséhez; sajátíttasson el a szakmai kommunikációs-képesség szintjén egy idegen nyelvet; adjon a szolgálati feladatok teljesítéséhez kellő fizikai és pszichikai felkészítést.

A város a tanintézetet örömmel fogadta és építette be a társadalmi, szellemi közéletbe. A tanintézet pedig felvállalta, s ápolja a térség rendészeti, katonatörténeti emlékei őrizetét is.

Magas színvonalú, tudományos igényű rendezvényeivel (nevelési, idegennyelv-képzési, pszichológiai, stb.) viszonylag gyorsan ismertté vált a szűken vett szakmai kapcsolatain túl is.

A Belügyminisztérium politikai államtitkára 1992. március 19-én a tanintézetben felavatta a Határőrség Központi Múzeumát. A Múzeum jól szolgálja a magyar határőrizet történetének, a határőrségi múlt, a tradíciók megismerését és a hivatásszeretet erősítését; az arculatépítést; a tömegkapcsolatok erősítését.

A belügyminiszter a tanintézetnek 1992. október 23-án csapatzászlót adományozott. A 2003. június 20-i tiszthelyettesi fogadalomtétel és Szent László-napi ünnepség alkalmából a miniszter a zászlóadományozást megerősítette.

A határrendész és a rendőr szakma 1993-ban bekerült az államilag elismert foglalkozások közé, melyet az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) rögzít.

A társadalmi és határőrségi igények, az európai normáknak mind teljesebb megfefelés szükségessé tette a felkészítés hatékonyabbá tételét. A kettő éves szakképzés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek elfogadása után a belügyminiszter 1995. április 07-én az iskolának a Szent Lászó nevet adományozta.

A tanintézet 1999. szeptember 01-jén a Határőrség alárendeltségéből a Belügyminisztériumhoz került, felette a miniszteri felügyeleti jogot a BM Oktatási Főigazgatósága gyakorolta, neve Körmendi Rendészeti Szakközépiskolára változott.

A szakközépiskola kialakította jelképeit, nevelési-oktatási filozófiáját, melyet a tanulói szállás épületén a "Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással" jelmondat, a tantermi épületen a Szózat első sora, "Hazádnak rendületlenül" idézetek hirdetik.

A tanintézet vezetése számít a működésük valamennyi törvényes feltételét élvező testületek munkájára (Nevelőtestület, Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet, Sportegyesület, továbbá különféle munkacsoportok, és ad-hoc bizottságok).

A tanintézet a 2000/2001. tanévtől végzi a kettő éves szakképzés tekintetében az ösztöndíjas jogállású tanulók felkészítését, a 2004/2005. tanévtől pedig az addigi határrendész képzésen túl rendőr szakképzés is indult.

A 2012/13. tanévben a Katasztrófavédelem számára is elkezdtük a tiszthelyettesek képzését.

2013-ban az induló 112-es Egységes Segélyhívó Rendszer operátorait és supervisorait képezte ki a rendészeti szakközépiskola.

A tanintézet fennállása óta végzett munka tapasztalatai alapján úgy véljük, hogy a tanintézet bizonyított. Van eredményes múltja; alkotóképes, tenni akaró dolgozói kollektívája; a volt tanulói a meghatározó szellemiségéért büszkék az itt szerzett végzettségre.

A belügyi képzési rendszerbe a tanintézetet a szolgálati igények, s a meglévő szellemi, s anyagi potenciálja szervesen integrálják.

A jogszabályi változások következtében iskolánk neve 2020. július 01-től Körmendi Rendvédelmi Technikum.

Adventi készülődés - 2016 december

A Karácsony közeledtével a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Tanulói Szállását az ünnepi készülődés hangulata járja át.
Az eddigi hagyományokhoz híven december első hetében megszerveztük a karácsonyfa és a folyosók feldíszítését, melyen sok vállalkozó kedvű tanuló vett részt.
Az elkészített dekorációk között szerepel egy, a tűz melegét imitáló kandalló, egy havas tájat ábrázoló terepasztal valamint műanyagpoharakból készített hóember is.
Természetesen idén sem maradhatott el az adventi koszorú elkészítése, mely az épület előtt került elhelyezésre.
A díszítés alatt halk karácsonyi zene szólt, mely a készülődést még meghittebbé varázsolta.

Szerepcsere: BV intézet színdarab - 2016 december

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet színi társulata 2016. december 08-án mutatta be a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban, a Szerepcsere - egy fedett nyomozó kalandjai a börtönben című produkcióját.
A fogvatartottak színtársulata ezzel a színdarabbal szerezte meg az első helyet a II. Országos Börtönszínházi Találkozón.
A bemutatott 50 perces paródia remek szórakozást nyújtott a közel 300 fős hallgatóságnak. Véleményünk szerint méltán nyerték el az országos első helyet, melyhez gratulálunk.

Nyílt nap - 2016 november

Közel 250 fő vett részt a szakgimnázium első nyílt napján 2016. november 30-án, amelyet a Körmendi Rendőrkapitánysággal közösen szerveztünk. A szakgimnázium igazgatójának tájékoztatója után a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője segítségével nyerhettek betekintést a fiatalok a rendőri munkába, majd a tanulmányi osztály munkatársa a jelentkezés és a felvételi menetéről beszélt. Ezt követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a létesítmények megtekintésére, különböző foglalkozásokon, bemutatókon való részvételre. A legnagyobb érdeklődést ez alkalommal is a gyakorlati bemutatók váltották ki. A fiatalok kíváncsian nézték a kábítószer valamint robbanószer-kereső kutyával tartott bemutatót. Az imitált baleseti helyszínen történő intézkedési és forgalomirányítási bemutató szintén sokak számára érdekes volt. A nyílt napot a fizikai (erőnléti) felvételi követelmények ismertetése és egy önvédelmi bemutató zárta.
Kapcsolódó cikkek:

http://112press.hu/hirek/reszletek/kormend_rendeszeti_nyiltnap_kutyasbemutato/

{joomplucat:47 limit=100|columns=3}

Határvadász képzés 2. csoport - 2016 november

2016. november 28-án a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban megkezdődött a határvadászképzés II. csoportjának oktatása 34 fővel.
A képzést megnyitó ünnepségre 2016. november 29-én 14.00 órai kezdettel került sor, melynek elöljárója dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, az ORFK Hivatalának vezetője volt. A megnyitó ünnepségen részt vettek a beiskolázó megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek és a Humánigazgatási Szolgálatoknak a képviselői.

További cikkek a témában:

http://112press.hu/hirek/reszletek/hatavadasz_kormend_oktatas_gombossandor_evnyito/

http://vaol.hu/hirek/kepzes-indul-kormenden-a-leendo-hatarvadaszoknak-1803211

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/hatarvadasz_kepzes_evnyito_kormend

Tájékoztató pályaválasztási és szakmabemutatón - 2016 november

2016. november 24-én és november 26-án a zalaegerszegi Keresztúry Dezső VMK-ban a Zala Megyei Kormányhivatal pályaválasztási és szakmabemutató rendezvényén - a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakgimnáziumával együttműködve - a rendőr szakma, a rendészeti ágazati képzés, valamint a rendészeti szakgimnáziumi képzés népszerűsítése érdekében Perecz Gábor r. őrnagy tartott tájékoztatót.

Meghívásos Tekebajnokság - 2016 november

2016. november 11-én a régi idők BM pontszerző bajnokságának mintájára a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola és a Rendészeti Sportegyesület Körmend közös rendezésben szerveztük meg a Meghívásos Tekebajnokságot. A verseny a szentgotthárdi VSE pályán zajlott 7 csapattal, 42 fővel indult a verseny. A versenyzők magas színvonalú játéktudásról tettek tanúbizonyságot, amit a pályacsúcshoz közeli dobások eredményei is mutattak.

Az alábbi eredmények születtek:

Női egyéni:
1. Légrádi Krisztina Vas MRFK
2. Bicsák Erika Zala MRFK
3. Török Barbara Baranya MRFK
Férfi egyéni:
1. Járfás Szilárd Zala MRFK
2. Bugyi Zsolt Baranya MRFK
3. Járfás László Zala MRFK
Női csapat:
1. Baranya MRFK
2. Vas MRFK
3. Zala MRFK

Férfi csapat:
1. Zala MRFK
2. Bács-Kiskun MRFK
3. Vas MRFK

Összetett csapat:
1. Zala MRFK
2. Vas MRFK
3. Bács-Kiskun MRFK

Szervezőbizottság jövőre újra vár minden induló csapatot!

Megjutalmazták a rendőröket - 2016 november

"A veszprémi rendőrök fél órán belül elfogtak három fiatal férfit, akik két másikat cigarettáért megvertek a közelmúltban. ... A gyanúsítottak gyors elfogásáért Némedi Lajos alpolgármester és Ipsits Csaba ezredes Fábián Bálint őrmestert, a VRK-tól és Nyári Károly próbeidős őrmestert a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium hallgatóját, valamint Nagy Gábor alezredest tárgyjutalomban részesítette." (forrás: veol.hu)
A teljes cikk ide kattintva tekinthető meg!
További cikk ide kattintva tekinthető meg!

Határvadász képzés - 2016 november

2016. november 4-én 10.00 órakor ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét 23 fő határvadász képzése a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban. Győr-Moson-Sopron megyéből ketten, Zala megyéből öten, Vas és Veszprém megyékből pedig nyolcan-nyolcan kezdték meg a tanulmányaikat. A rendezvény elöljárója dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, az ORFK Hivatalának vezetője volt. A tanévnyitót megtisztelték jelenlétükkel a toborzó megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek, illetve a Készenléti Rendőrség képviselői, valamint a toborzó megyék rendőr-főkapitányságainak Humánigazgatási Szolgálat vezetői.

Kapcsolódó cikkek:

http://vaol.hu/kormend/mutatjuk-a-leendo-hatarvadaszokat-1798417

https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/kormenden_mar_kepzik_az_uj_hatarvadaszokat

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarvadasz-kepzes/hatarvadasz-hirek/elkezdodott-a-kepzes-kormenden

http://112press.hu/hirek/reszletek/kormend_hatarvadasz_kepzes_gombossandor_hollosigabor/

Nyugdíjas találkozó - 2016 október

2016. október 28-án 11.00 órai kezdettel tartotta meg a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a 2016. évi nyugdíjas találkozót. A hősi halottakról történő megemlékezés után Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szakgimnázium igazgatója tájékoztatta a találkozó résztvevőit az előző találkozó óta történt főbb szakgimnáziumi eseményekről, eredményekről, személyi változásokról, a következő időszak főbb tanintézeti feladatairól. A rendezvény közös ebéddel és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.

Megemlékezés Halottak Napja alkalmából - 2016 október

2016. október 28-án az őszi szünet előtti utolsó munkanapon a Szakgimnázium tanulói és állandó állománya, valamint a nyugállományú dolgozók képviselői megemlékezést tartottak a Halottak Napja alkalmából a hősi halottak emlékművénél. A kegyelet koszorúját Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szakgimnázium igazgatója, dr. Orbán Péter ny. r. altábornagy, a Szakgimnázium nyugalmazott igazgatója és Bakó Károly ny. hőr. főtörzszászlós, a Szent László Nyugdíjas Egyesület titkára helyezte el. Ezután gyertyagyújtásra került sor a hősök emlékére.

Október 23-i ünnepség - 2016 október

2016. október 21-én a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából ünnepséget tartott a tanulói és az állandó állomány részvételével. Az ünnepi beszéd elhangzása után az első éves tanulói állomány színes műsorral elevenítette fel a forradalom és szabadságharc 60 évvel ezelőtti történéseit. A nemzeti ünnep alkalmából huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként az országos rendőrfőkapitány úr tárgyjutalomban részesítette a tanintézet állományából Redőcs Ferenc közalkalmazottat. A Szakgimnázium igazgatója tárgyjutalom elismerésben részesítette Benczik Ilona közalkalmazottat, Csire Roland közalkalmazottat, Ganyu Gyuláné közalkalmazottat és Szelhofer Szidónia közalkalmazottat.

BM Tanintézeti Járőrbajnokság - 2016 október

A 2016. évi BM Tanintézeti Járőrbajnokság a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola szervezésében került megrendezésre október 20-án.
A verseny során 10.000 métert kellett teljesíteni a csapatoknak 5 feladattal nehezítve gyakorló öltözetben, (kézigránát hajítás, kúszás, lövészet, gumikerék görgetés és sebesült szállítás.)
A versenyt nehezítette a folyamatos esőzés. Igazi, nagy embert próbáló küzdelmek során az alábbi helyezések születtek:


Férfi csapatverseny helyezések:
1. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
2. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
3. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
5. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
6. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Női csapatverseny helyezések:
1. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
2. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
3. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
4. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
5. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
6. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Az összetett csapatverseny helyezések:
1. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
2. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
3. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
5. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
6. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Immár zsinórban 3. éve a férfi és a női csapatban is a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola diadalmaskodott.

Kapcsolat

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Akadálymentes nyilatkozat

Weboldal adatkezelési szabályzat

új szerver