Körmendi Rendvédelmi Technikum

Nyílt napok az iskolában:

2023. november 23-án 10.00 órai kezdéssel

valamint

2024. január 16-án 10.00 órai kezdéssel

Keresés az oldalon

A Technikum bemutatása

Azon történelmi szükségszerűség felismerésének egyik eredményeként, mely szerint Európában a rendészeti feladatokat egyértelműen hivatásos (és polgári) állományból álló szervezettel lehet biztosítani, alapította meg 1990-ben a belügyminiszter Körmend városában, egy volt kiképző szervezet bázisán szervi és jogelőd nélküliként a hivatásos határőrök képzése céljából tanintézetünk.
Belügyminiszteri döntésként 2004. szeptemberétől megindult a tanintézetben az eleddigi hagyományos határőrképzés mellett a rendőrképzés is. E tanintézet a Dunántúlon az egyetlen rendvédelmi technikum.

A technikum (és jogelődei) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott tanintézet. Nappali és távoktatásos szakképzést, valamint továbbképzést folytat a felnőttoktatásra vonatkozó külön jogszabályok szerint.

A technikum tevékenysége:

Érettségire épülő iskolarendszerű, nappali szakképzés azon fiatalok részére, akik vállalják a rendészeti szerveknél a hivatásos szolgálatot.
Periodikus továbbképzés a rendészeti szervek tiszthelyettesi állománya részére.
A rendészeti szervek megrendelése szerint szakmai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, vezetése.
Egyéb külső szervek részére "oktatási szolgáltatás".

A Határőrség 1957 óta nem rendelkezett önálló tanintézettel, a hivatásos állományt a Rendőrség és a Honvédség iskoláiban képeztette.
A rendszerváltással együtt járó átalakulások szükségessé tették a határok őrizetében a sorkatonák hivatásos állománnyal történő felváltását. Ennek képzésére alapította a belügyminiszter 1990. márciusában elsőként a jelenlegi iskola jogelődjét, a Határőr Kiképző és Továbbképző Intézetet.

A miniszter az új tanintézettel szembeni elvárásként fogalmazta meg, hogy a tanulókat részesítse magas színvonalú szakmai képzésben, nyújtson biztos jogi megalapozást a szakmai munka végzéséhez; sajátíttasson el a szakmai kommunikációs-képesség szintjén egy idegen nyelvet; adjon a szolgálati feladatok teljesítéséhez kellő fizikai és pszichikai felkészítést.

A város a tanintézetet örömmel fogadta és építette be a társadalmi, szellemi közéletbe. A tanintézet pedig felvállalta, s ápolja a térség rendészeti, katonatörténeti emlékei őrizetét is.

Magas színvonalú, tudományos igényű rendezvényeivel (nevelési, idegennyelv-képzési, pszichológiai, stb.) viszonylag gyorsan ismertté vált a szűken vett szakmai kapcsolatain túl is.

A Belügyminisztérium politikai államtitkára 1992. március 19-én a tanintézetben felavatta a Határőrség Központi Múzeumát. A Múzeum jól szolgálja a magyar határőrizet történetének, a határőrségi múlt, a tradíciók megismerését és a hivatásszeretet erősítését; az arculatépítést; a tömegkapcsolatok erősítését.

A belügyminiszter a tanintézetnek 1992. október 23-án csapatzászlót adományozott. A 2003. június 20-i tiszthelyettesi fogadalomtétel és Szent László-napi ünnepség alkalmából a miniszter a zászlóadományozást megerősítette.

A határrendész és a rendőr szakma 1993-ban bekerült az államilag elismert foglalkozások közé, melyet az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) rögzít.

A társadalmi és határőrségi igények, az európai normáknak mind teljesebb megfefelés szükségessé tette a felkészítés hatékonyabbá tételét. A kettő éves szakképzés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek elfogadása után a belügyminiszter 1995. április 07-én az iskolának a Szent Lászó nevet adományozta.

A tanintézet 1999. szeptember 01-jén a Határőrség alárendeltségéből a Belügyminisztériumhoz került, felette a miniszteri felügyeleti jogot a BM Oktatási Főigazgatósága gyakorolta, neve Körmendi Rendészeti Szakközépiskolára változott.

A szakközépiskola kialakította jelképeit, nevelési-oktatási filozófiáját, melyet a tanulói szállás épületén a "Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással" jelmondat, a tantermi épületen a Szózat első sora, "Hazádnak rendületlenül" idézetek hirdetik.

A tanintézet vezetése számít a működésük valamennyi törvényes feltételét élvező testületek munkájára (Nevelőtestület, Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet, Sportegyesület, továbbá különféle munkacsoportok, és ad-hoc bizottságok).

A tanintézet a 2000/2001. tanévtől végzi a kettő éves szakképzés tekintetében az ösztöndíjas jogállású tanulók felkészítését, a 2004/2005. tanévtől pedig az addigi határrendész képzésen túl rendőr szakképzés is indult.

A 2012/13. tanévben a Katasztrófavédelem számára is elkezdtük a tiszthelyettesek képzését.

2013-ban az induló 112-es Egységes Segélyhívó Rendszer operátorait és supervisorait képezte ki a rendészeti szakközépiskola.

A tanintézet fennállása óta végzett munka tapasztalatai alapján úgy véljük, hogy a tanintézet bizonyított. Van eredményes múltja; alkotóképes, tenni akaró dolgozói kollektívája; a volt tanulói a meghatározó szellemiségéért büszkék az itt szerzett végzettségre.

A belügyi képzési rendszerbe a tanintézetet a szolgálati igények, s a meglévő szellemi, s anyagi potenciálja szervesen integrálják.

A jogszabályi változások következtében iskolánk neve 2020. július 01-től Körmendi Rendvédelmi Technikum.

Kapcsolat

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Akadálymentes nyilatkozat

Weboldal adatkezelési szabályzat