Fájó szívvel búcsúzunk betegség miatt nagyon fiatalon eltávozott kolléganőnktől!

A Technikum bemutatása

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

Azon történelmi szükségszerűség felismerésének egyik eredményeként, mely szerint Európában a rendészeti feladatokat egyértelműen hivatásos (és polgári) állományból álló szervezettel lehet biztosítani, alapította meg 1990-ben a belügyminiszter Körmend városában, egy volt kiképző szervezet bázisán szervi és jogelőd nélküliként a hivatásos határőrök képzése céljából tanintézetünk.
Belügyminiszteri döntésként 2004. szeptemberétől megindult a tanintézetben az eleddigi hagyományos határőrképzés mellett a rendőrképzés is. E tanintézet a Dunántúlon az egyetlen rendvédelmi technikum.

A technikum (és jogelődei) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott tanintézet. Nappali és távoktatásos szakképzést, valamint továbbképzést folytat a felnőttoktatásra vonatkozó külön jogszabályok szerint.

A technikum tevékenysége:

Érettségire épülő iskolarendszerű, nappali szakképzés azon fiatalok részére, akik vállalják a rendészeti szerveknél a hivatásos szolgálatot.
Periodikus továbbképzés a rendészeti szervek tiszthelyettesi állománya részére.
A rendészeti szervek megrendelése szerint szakmai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, vezetése.
Egyéb külső szervek részére "oktatási szolgáltatás".

A Határőrség 1957 óta nem rendelkezett önálló tanintézettel, a hivatásos állományt a Rendőrség és a Honvédség iskoláiban képeztette.
A rendszerváltással együtt járó átalakulások szükségessé tették a határok őrizetében a sorkatonák hivatásos állománnyal történő felváltását. Ennek képzésére alapította a belügyminiszter 1990. márciusában elsőként a jelenlegi iskola jogelődjét, a Határőr Kiképző és Továbbképző Intézetet.

A miniszter az új tanintézettel szembeni elvárásként fogalmazta meg, hogy a tanulókat részesítse magas színvonalú szakmai képzésben, nyújtson biztos jogi megalapozást a szakmai munka végzéséhez; sajátíttasson el a szakmai kommunikációs-képesség szintjén egy idegen nyelvet; adjon a szolgálati feladatok teljesítéséhez kellő fizikai és pszichikai felkészítést.

A város a tanintézetet örömmel fogadta és építette be a társadalmi, szellemi közéletbe. A tanintézet pedig felvállalta, s ápolja a térség rendészeti, katonatörténeti emlékei őrizetét is.

Magas színvonalú, tudományos igényű rendezvényeivel (nevelési, idegennyelv-képzési, pszichológiai, stb.) viszonylag gyorsan ismertté vált a szűken vett szakmai kapcsolatain túl is.

A Belügyminisztérium politikai államtitkára 1992. március 19-én a tanintézetben felavatta a Határőrség Központi Múzeumát. A Múzeum jól szolgálja a magyar határőrizet történetének, a határőrségi múlt, a tradíciók megismerését és a hivatásszeretet erősítését; az arculatépítést; a tömegkapcsolatok erősítését.

A belügyminiszter a tanintézetnek 1992. október 23-án csapatzászlót adományozott. A 2003. június 20-i tiszthelyettesi fogadalomtétel és Szent László-napi ünnepség alkalmából a miniszter a zászlóadományozást megerősítette.

A határrendész és a rendőr szakma 1993-ban bekerült az államilag elismert foglalkozások közé, melyet az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) rögzít.

A társadalmi és határőrségi igények, az európai normáknak mind teljesebb megfefelés szükségessé tette a felkészítés hatékonyabbá tételét. A kettő éves szakképzés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek elfogadása után a belügyminiszter 1995. április 07-én az iskolának a Szent Lászó nevet adományozta.

A tanintézet 1999. szeptember 01-jén a Határőrség alárendeltségéből a Belügyminisztériumhoz került, felette a miniszteri felügyeleti jogot a BM Oktatási Főigazgatósága gyakorolta, neve Körmendi Rendészeti Szakközépiskolára változott.

A szakközépiskola kialakította jelképeit, nevelési-oktatási filozófiáját, melyet a tanulói szállás épületén a "Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással" jelmondat, a tantermi épületen a Szózat első sora, "Hazádnak rendületlenül" idézetek hirdetik.

A tanintézet vezetése számít a működésük valamennyi törvényes feltételét élvező testületek munkájára (Nevelőtestület, Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet, Sportegyesület, továbbá különféle munkacsoportok, és ad-hoc bizottságok).

A tanintézet a 2000/2001. tanévtől végzi a kettő éves szakképzés tekintetében az ösztöndíjas jogállású tanulók felkészítését, a 2004/2005. tanévtől pedig az addigi határrendész képzésen túl rendőr szakképzés is indult.

A 2012/13. tanévben a Katasztrófavédelem számára is elkezdtük a tiszthelyettesek képzését.

2013-ban az induló 112-es Egységes Segélyhívó Rendszer operátorait és supervisorait képezte ki a rendészeti szakközépiskola.

A tanintézet fennállása óta végzett munka tapasztalatai alapján úgy véljük, hogy a tanintézet bizonyított. Van eredményes múltja; alkotóképes, tenni akaró dolgozói kollektívája; a volt tanulói a meghatározó szellemiségéért büszkék az itt szerzett végzettségre.

A belügyi képzési rendszerbe a tanintézetet a szolgálati igények, s a meglévő szellemi, s anyagi potenciálja szervesen integrálják.

A jogszabályi változások következtében iskolánk neve 2020. július 01-től Körmendi Rendvédelmi Technikum.

Keresés az oldalon

Legyél Te is Rendőr!

Fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart.

Bejelentkezés:

+3694 592 650,

26/6221 (BM)

Körmend - iskolánk városa

 

Elérhetőség, megközelítés

Cím: 9900 - Körmend, Alkotmány utca 5-7.

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a térképen

 

Kapcsolat

 

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krvt@krvt.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

 

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

 

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Adatkezelési szabályzat

Akadálymentesítés nyilatkozat

Save
Cookies user prefences
A legjobb élmény érdekében sütiket használunk. Ha elutasítja ezeket, a weboldal esetenként nem működik az elvárt módon.
Mindent elfogad
Mindent elutasít
Bővebben
Analytics
Ezek az eszközök méréseket végeznek az oldalon, melyekből következtetéseket vonhatunk le.
Google Analytics
Elfogadom
Elutasítás
Marketing
A marketing sütik segítenek megérteni a látogatók akaratát.
Quantcast
Elfogadom
Elutasítás
Google
Google
Elfogadom
Elutasítás